Weź udział w naszym konkursie i zgarnij fantastyczną nagrodę tj. tygodniowy pobyt na Zanzibarze dla dwóch osób!

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w terminie od 21.04.2018 do 30.06.2018 zakupią lub zamówią w firmie Figress dowolne urządzenie.

Zapraszamy do zabawy – konkurs trwa do 30 czerwca 2018.

untitled-6075.jpg

 

REGULAMN KONKURSU „Zanzibar z Figress”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1.      Konkurs internetowy jest organizowany pod nazwą „Zanzibar z Figress” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2.      Organizatorem Konkursu jest Figress Brzezina, ul. Prosta 2, 55-330 Miękinia.
 3.      Fundatorem nagród jest Figress.
 4.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.04.2018 r. i będzie trwać do dnia 30.06.2018 do godziny 23.59 czasu polskiego.
 5.      Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w       Konkursie.
 6.      Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 7.      Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej                          „Uczestnicy”).
 8.      Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również             potwierdza, iż spełnia warunki udziału w Konkursie.

 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1.      Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, która dokonała zakupu lub zamówiła dowolne urządzenie w firmie               Figress.
 2.      Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w                 Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej       pisemnej zgody Organizatora.
 3.      Zwycięzcą zostanie 1 osoba.

 • 3 NAGRODY
 1.      Jeden zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę, którą jest tygodniowy pobyt na Zanzibarze dla 2 osób z możliwością dostawki dla dwojga dzieci).

Nagroda zawiera:

Tygodniowy pobyt w domu prywatnym na Zanizbarze w miejscowości Matemwe w dowolnym terminie. Dom położony jest bezpośrednio przy plaży. Zachowano w nim poczucie spokoju i intymność. Proste miejsce w najpiękniejszym miejscu świata!!! Załączone zdjęcia przedstawiają dom oraz jego okolicę.

Pobyt zawiera zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym z łazienką w domu prywatnym. W dzień dostępna jest obsługa domu, w nocy ochrona.

Podczas pobytu można korzystać z jadalni, kuchni, leżaków i dostępnego wyposażenia (hamaki, kącik do masażu, parasole na plaży, lodówka, grill, pościel, ręczniki itp.). W domu oraz na plaży w jego pobliżu dostępny jest nieodpłatnie internet.

W razie chęci Organizator służy pomocą w organizacji przejazdów, wycieczek (polski przewodnik organizujący wycieczki na Zanzibarze a także Safari), wejścia na Kilimandżaro, nurkowania poprzez udostępnienie danych kontaktowych osób organizujących te atrakcje. Organizator nie odpowiada za ich organizację. Organizator odpowie telefonicznie lub e-mailowo na pytania dotyczące listy rzeczy, które powinno się ze sobą zabrać oraz na inne nurtujące uczestnika pytania. Konieczne jest szczepienie na żółtą febrę, które można zrobić w sanepidzie.

Pobyt nie obejmuje wyżywienia, napojów, przejazdów, lotu. W odległości 30 metrów od domu znajduje się doskonała restauracja. W miejscowości Matemwe znajdują się restauracje co 100 metrów idąc plażą obojętnie czy w prawo czy w lewo od domu.

Termin pobytu należy ustalić z Organizatorem.

 1.      Dostępna jest jedna nagroda.
 2.      Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 3.      Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie bądź e-mailowo w dniu 21.04.2018 r.
 4.      Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

 • 4 REKLAMACJE
 1.      Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

 • 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1.      Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest przesłanie w ciągu 4 dni od ogłoszenia wyników propozycji terminu wyjazdu, swoich              danych adresowych tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego na adres biuro@figress.pl.

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.      Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa       w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji                                 nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Figress.pl   
 2.     Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.